E-Defter

E-Defter Nedir?

 

E-fatura kapsamına giren mükellefler zorunlu olarak e-deftere geçecektir. Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de istemeleri halinde gerekli şartları sağlamaları ve başvurularda bulunmaları halinde hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

 

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler artık kâğıt ortamında defter tutamazlar.

 

Bu mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutmaları halinde ise bu defterler hiç tutmamış sayılırlar.

 

E-defter kapsamına giren mükelleflerin hem kağıt ortamında hem de elektronik defteri bir arada tutulması mümkün değildir. Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de istemeleri halinde gerekli şartları sağlamaları ve başvurularda bulunmaları halinde hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

 

Berat;

 

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır. e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır. İlgili aya ait defterlerin Beratı GİB e-Defter uygulamasına gönderildikten sonra, o aya ait muhasebe kayıtlarında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

e-Defterin Avantajları Nelerdir?

 

e-Defter uygulamasıyla birlikte dosyalarınızı güvenli bir ortamda saklamış olursunuz.

 

Sayfa adedine göre kağıt bastırmanız ve de notere onaylatmanız gerekmez.

 

Mürekkep masrafınız ortadan kalkar.

 

Defterler için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmaz.

 

Arşiv maliyeti ortadan kalkar, zaman ayırmanıza gerek kalmaz.

 

Doğayı korumuş olursunuz.

 

E-Defter ne zaman verilecek?

 

GİB’e beratların yüklenme süresi takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olmalıdır. (Hesap döneminin son ayına ait beratlar ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği ayın son gününe kadar gönderilebilir)

 

Buna göre örneğin Ocak 2015 dönemi için en geç 30 Nisan 2015 günü saat 24:00e kadar defter ve beratlarının oluşturulmuş ve zaman damgası ile damgalamış olması gerekmektedir.